Marthe og Marthe møtte sine svenske likemenn inne i et skap på et bibliotek og stunt-spilte inn en episode. Det snakkes om Oslo strikkefestival, forskjeller mellom strikkekulturene våre og hva vi ønsker for strikkeframtida!

 

Comment