Selv om vi følger samme mønster og bruker samme garn, bli ikke resultatet alltid det samme. Hvorfor er det sånn? Vi snakker om mønster og resultat i sommervarmen for et halvt år siden.

Comment